tracking
Wprowadź numer swojej przesyłki:

USŁUGI SPEDYCYJNE

Dystrybucja i magazynowanie


Firma realizuje dystrybucję przesyłek drobnicowych na terenie całego kraju na zasadach od drzwi do drzwi. W Polsce jesteśmy reprezentowani przez 50 punktów dystrybucyjnych tworzących sieć dystrybucyjną, pokrywającą zasięgiem teren całego kraju. Posiadamy również przedstawicieli w następujących krajach. Litwa / łotwa/ Estonia / Ukraina / Białoruś / Rosja – (do Moskwy i ST.Peterzburga) Słowacja / Czechy / Wielka Brytania. Na terytorium wymienionych krajów reprezentujące nas podmioty realizują redystrybucję przesyłek otrzymanych z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii oraz przesyłek wysyłanych z Polski.

 

Firma posiada własne powierzchnie magazynowe w sękocinie starym k. Warszawy.

- magazyn dystrybucyjny ( sortownia przesyłek drobnicowych)

- Magazyn czasowego składowania ( magazyn celny)

- magazyn eksportowy

- system IT  - zarządzania powierzchnią magazynową klienta.

 

© DOMA Services Antoni Wnękowicz 2008 - 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone
DOMA Services Antoni Wnękowicz, ul. Graniczna 47, 05-090 Raszyn, NIP: 735-001-28-81
tel:  +48 (22) 720-41-61 , fax : +48 (22) 720-41-65, e-mail: doma@doma.com.pl

Adres wydrukowanej strony: http://www.doma.webpublica.pl/dystrybucja-i-magazynowanie.htmlWydrukowano dnia 23-04-2019© DOMA Services 2008 - 2019