tracking
Wprowadź numer swojej przesyłki:

POMOCNE INFORMACJE

Kontenery

Specyfikacja kontenerów (rodzaje / wymiary) - kontenery 20’, 40’, 40’HC, 45’, Palletwide, refrigerated.

Kontener 20’.
Wymiary wewnętrzne
wymiary drzwi
kubatura
Długość szerokość  wysokość szerokość wysokość
33,3m3
5,890mm  2,345mm 2,400mm 2,335m 2,290mm

Tara kontenera: 1,8t  - 2,5t. ładowność 21,8t

Kontener przeznaczony do przewozu ładunków uniwersalnych, głownie drobnicy.

Kontener 40’.
Wymiary wewnętrzne
wymiary drzwi
kubatura
Długość szerokość  wysokość szerokość wysokość
66,9m3
12,015mm 2,345mm 2,362mm 2,335m 2,260mm

Tara kontenera: 4t. ładowność 26t

Kontener przeznaczony do przewozu ładunków uniwersalnych, głownie drobnicy.

Kontener 40’HC (High Cube).  
Wymiary wewnętrzne
wymiary drzwi
kubatura
Długość szerokość  wysokość szerokość wysokość
76m3
12,015mm 2,345mm 2,690mm 2,335m 2,580mm

Tara kontenera: 4,2t. ładowność 26t

Kontener przeznaczony do przewozu ładunków uniwersalnych, głownie drobnicy.

Kontener 45’.
Wymiary wewnętrzne
wymiary drzwi
kubatura
Długość szerokość  wysokość szerokość wysokość
85m3
13,500mm 2,345mm 2,690mm 2,335m 2,580mm

Tara kontenera: 4,2t. ładowność 26t

Kontener przeznaczony do przewozu ładunków uniwersalnych, głownie drobnicy.

Kontener 40’ PW (Palletwide).
Wymiary wewnętrzne
wymiary drzwi
kubatura
Długość szerokość  wysokość szerokość wysokość
79m3
12,100mm 2,426mm  2,694mm 2,360m 2,585mm

Tara kontenera: 4,2t. ładowność 29,8t, 30 europalet, 24 palety przemysłowe.

Kontener przeznaczony do przewozu ładunków uniwersalnych, głownie drobnicy.

Kontener 45’ PW (Palletwide).
Wymiary wewnętrzne
wymiary drzwi
kubatura
Długość szerokość  wysokość szerokość wysokość
89m3
13,556mm 2,444mm 2,695mm 2,416m 2,585mm

Tara kontenera: 4,6t. ładowność 29,8t, 33 europalet, 27 palety przemysłowe.

Kontener przeznaczony do przewozu ładunków uniwersalnych, głownie drobnicy.

Kontener 20’  (refrigerated cointainers).
Wymiary wewnętrzne
wymiary drzwi
kubatura
Długość szerokość  wysokość szerokość wysokość
27,7m3
5,540mm 2,260mm 2,247mm 2,260m 2,200mm

Tara kontenera: 3,5t. Utrzymuje temperature: +25oC do - 25oC. pod warunkiem, że różnica pomiędzy temperaturą zadaną a temperaturą zewnętrzną nie przekracza: dla grzania 42oC, dla chłodzenia 65oC

Kontener przeznaczony do przewozu ładunków wymagających stałej temperatury.

Kontener 40’  (refrigerated cointainers).
Wymiary wewnętrzne
wymiary drzwi
kubatura
Długość szerokość  wysokość szerokość wysokość
57,8m3
11,500mm 2,270mm 2,200mm 2,270m 2,170mm

Tara kontenera: 4,3t. Utrzymuje temperature: +25oC do - 25oC. pod warunkiem, że różnica pomiędzy temperaturą zadaną a temperaturą zewnętrzną nie przekracza: dla grzania 42oC, dla chłodzenia 65oC

Kontener przeznaczony do przewozu ładunków wymagających stałej temperatury.

- ładunki FCL - Skrót ten oznacza przewozy całokontenerowe.
- ładunki  LCL - Skrót ten oznacza przewozy drobnicowe, konsolidacyjne.

 

© DOMA Services Antoni Wnękowicz 2008 - 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone
DOMA Services Antoni Wnękowicz, ul. Graniczna 47, 05-090 Raszyn, NIP: 735-001-28-81
tel:  +48 (22) 720-41-61 , fax : +48 (22) 720-41-65, e-mail: doma@doma.com.pl

Adres wydrukowanej strony: http://www.doma.webpublica.pl/kontenery.htmlWydrukowano dnia 19-05-2019© DOMA Services 2008 - 2019